پخت و پز / یخچال فریزر کمبی BL-RF2302L

یخچال فریزر کمبی BL-RF2302L

یخچال فریزر کمبی23 فوت کاملا نو فراستtwin cooling
با محفظه آبسرد کن
عرض 70
فریزر پایین
4کشو
پنل لمسی افقی روی درب،با گرید A
 رنگ سفید چرمی