لیست محصولات

فر توکار BL-BF-107
نوع : گازی_ برقی ظرفیت :58 لیتر دارای نمای استیل دارای درب فر دوجداره دارای مانیتور لمسی قابلیت تنظیم زمان و دما بر
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-108
نوع : تمام برقی ظرفیت : 60 لیتر دارای درب فر ریلی دوجداره ( قابل شستشو ) دارای مانیتور لمسی قبلیت تنظیم زمان و دما برای
اطلاعات بیشتر
فرتوکار BL-BF-109
نوع:گازی - برقی ظرفیت : 58 لیتر دارای نمای شیشه رفلکس سکوریت دارای درب فر دو جداره دارای مانیتور لمسی قابلیت تنظیم زمان
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-123
نوع : تمام برقی ظرفیت : 60 لیتر دارای نمای شیشه رفلکس نقره ای دارای درب فر ریلی دو جداره قابل شستشو دارای مانیتور لمسی ق
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-520
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز دوال دو حالته ولوم باکالیت با نمای استیل سرشعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لع
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG_521
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز کنار ولوم باکالیت با نمای استیل سرشعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دا
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-410
جنس صفحه :شیشه سکوریت مشکی چهار شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ت
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-420
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی چهار شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-220
جنس صفحه :شیشه سکوریت مشکی دو شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترم
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-210
جنس صفحه: شیشه سکوریت مشکی دو شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترم
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-524
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز وسط تایمردار و شعله زمان دار ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح ایتالیایی
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-522
جنس صفحه : شیشه سفید پنج شعله پلوپز وسط ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-553
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-561
جنس صفحه:استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط استیل 304،18/10 ولوم استیل سرشعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارا
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-562
جنس صفحه: استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304، 18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-552
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304،18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-551
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304،18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-526
جنس صفحه : شیشه رفلکس نقره ای پنج شعله پلوپز وسط ولوم تمام استیل سر شعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای فندک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-550
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز کنار وارداتی ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله ساباف سپری چدنی با لعاب ترک د
اطلاعات بیشتر
اجاق صحفه BL-BG-651
جنس صفحه: استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط توکار بدون لبه استیل 304، 18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدن
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-652
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار توکار بدون لبه استیل 304، 18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چ
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-751
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سر شعله ساباف سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترم
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-752
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سر شعله ساباف سپری چدنی با لعاب ترک دارای تر
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-753
جنس صفحه: استنلس استیل  پنج شعله پلوپز وسط دارای تابه باهمزن برقی استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سرشعله طرح دوال ا
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BG-110
نوع: گازی_برقی ظرفیت : 58 لیتر دارای نمای بدنه سفید و شیشه مشکی دارای درب فردو جداره دارای تایمر 3 کلیده لمسی قابلیت تنظ
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-111
نوع : گازی_برقی ظرفیت : 58 لیتر دارای نمای استیل و شیشه مشکی دارای درب فر دو جداره دارای تایمر سه کلیده قابلیت تنظیم زما
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-112
نوع : گازی_ برقی ظرفیت : 58لیتر دارای نمای شیشه مشکی سکوریت دارای درب فر دوجداره دارای تایمر سه کلید قابلیت تنظیم زمان و
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-120
نوع : تمام برقی ظرفیت: 60 لیتر دارای نمای استیل و شیشه رفلکس دارای درب فر ریلی دو جداره ( قابل شستشو) دارای مانیتور لمسی
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-121
نوع: تمام برقی ظرفیت : 60 لیتر دارای نمای استیل دارای درب فر ریلی دو جداره ( قابل شستشو ) دارای سیستم مکانیکی قابلیت تنظ
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-110
نمای هود : شیشه موتور چهار دور K30  با پوشش فلزی برد چهار کلید لمسی با ریموت دارای لامپ  LED یک عدد فیلتر آلوم
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-120
نمای هود : شیشه مشکی سکوریت موتور چهاردور K30 با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا ( بو و حرار
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-121
نمای هود : شیشه مشکی سکوریت موتور چهاردور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا ( بو و حر
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-122
نمای هود ک شیشه سفید موتور چهاردور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا (بو و حرارت ) دو
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-123
نمای هود : شیشه مشکی سکوریت موتور چهاردور K30  با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت داری دو سنسور هوشمند مجزا ( بو و
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-124
نمای هود: شیشه مشکی سکوریت موتور چهاردور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا  ( بو
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-125
نمای هود : شیشه نقره ای موتور چهاردور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور مجزا ( بو و حرارت ) دو عد
اطلاعات بیشتر
هود bl-ho-130
نمای هود : شیشه مشکی محدب سکوریت موتور چهار دور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا (بو
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-131
نمای هود : شیشه مشکی محدب سکوریت موتور چهار دور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا ( ب
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-132
نمای هود : شیشه مشکی محدب سکوریت موتور چهار دور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا&nbs
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-133
نمای هود: شیشه مشکی محدب سکوریت موتور چهاردور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا ( بو
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-220
نمای هود: شیشه مشکی سکوریت موتور چهار دور توربو با پوشش فلزی دارای درب جک دار اتوماتیک برد چهار کلید با ریموت و نمایشگر
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-221
نمای هود : شیشه مشکی محدب سکوریت موتور چهار دور توربو با پوشش فلزی دارای درب جک دار اتوماتیک برد چهار کلید با ریموت و نم
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-20
نمای هود : استیل و شیشه موتور چهار دور توربو کم صدا با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا ( بو
اطلاعات بیشتر
سینک BL-SI-101
جنس بدنه: استیل استنلس استیل تایوان 304، 18/10 جهت سینک راست و چپ زیر آب بزرگ ابعاد 17*50*122 دارای تکنولوژی فوم  P
اطلاعات بیشتر
سینک BL-SI-102
جنس بدنه : استیل استنلس استیل تایوان 304،18/10 جهت سینک راست و چپ زیر آب بزرگ ابعاد: 17*50*122  
اطلاعات بیشتر
سینک BL-SI-103
جنس بدنه : استیل استنلس استیل تایوان 304، 18/10 جهت سینک راست و چپ زیر آب بزرگ ابعاد : 17*50*120 دارای تکنولوژی فوم PU
اطلاعات بیشتر
سینک BL-SI-201
جنس بدنه: استیل استنلس استیل تایوان 304، 18/10 جهت سینک راست و چپ زیر آب بزرگ ابعاد: 17*50*120 دارای تکنولوژی فوم 
اطلاعات بیشتر
سینک BI-SI-250
جنس بدنه : استیل استنلس استیل تایوان 304،18/10 جهت سینک راست و چپ زیر آب بزرگ سرریز داخل لگن سینک دو تکه ابعاد: 22*50*12
اطلاعات بیشتر
سینک BL-SI-251
جنس بدنه: استیل استنلس استیل تایوان 304، 18/10 باکسی ( گن زیر کورین ) سر ریز داخل لگن ابعاد: 20*39*34 دارای تکنولوژی فوم
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر کمبی BL-RF2202
رنگ : سفید و نقره ای پنل  لمسی روی درب با گرید A عرض 66 فریزر پایین ،4 کشو یخچال فریزر کمبی 22 فوت نوفراست با محفظه
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر کمبی BL-RF2302L
یخچال فریزر کمبی23 فوت کاملا نو فراستtwin cooling با محفظه آبسرد کن عرض 70 فریزر پایین 4کشو پنل لمسی افقی روی درب،با گری
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر کمبی BL-RF2302HP
یخچال فریزرکمبی 23 فوت کاملا نو فراست  twin cooling هوم بار روی درب عرض 70 سانت فریزر پایین 4کشو پنل لمسی افقی روی
اطلاعات بیشتر
JA7654CC کفگیر
طراحی دید همراه با دستگیره سیلیکونی  
اطلاعات بیشتر
JA7607CC ملاقه سوپ
طراحی جدید با دستگیره سیلیکونی
اطلاعات بیشتر
کفگیر درزدار JA7669CC
طراحی جدید با دسته سیلیکونی
اطلاعات بیشتر
JA7647CC کتلت برگردان
طراحی جدید با دستگیره سیلیکونی
اطلاعات بیشتر
JA7676CC تخم مرغ زن
طراحی جدید با دستگیره سیلیکونی
اطلاعات بیشتر
SB0570AC زیر قابلمه ای
ساخته شده از سیلیکون با طراحی تو در تو برای اشغال کمتر فضا و در چهار سایز قابل استفاده برای ظروف با ابعاد مختلف دارای 4
اطلاعات بیشتر
HB4007BK صافی لبه قابلمه
ساخته شده به شکل نیم دایره همراه دو دستگیره در طرفین برای نگه داشتن آن بر روی قابلمه , کاسه و ماهی تابه برای جلوگیری از
اطلاعات بیشتر
HB5913CK ست انبر
طراحی مناسب جهت برداشتن راحت تر مواد در سه سایز پر کارکرد  
اطلاعات بیشتر
چاقوی سرآشپز استیلDH9901CK
استفاده ازدستگیره ارگونومیک و استیل ضد زنگ برای تیغه به ضخامت  1.5 میلیمتری  
اطلاعات بیشتر
FH9938IS ست چاقوی دو تایی
استفاده از دستگیره ارگونومیک و با استفاده از استیل ضد زنگ برای تیغه ضخامت 1.5میلیمتر در دو سایز  
اطلاعات بیشتر
HB6901CC ست ابزار آشپزخانه
پنج محصول پر کاربرد شامل پوست کن چرخشی , پیتزا بر, در بازکن, رنده سیر و رنده کوچک  
اطلاعات بیشتر
HB6555AC آب لیمو گیر
دو سری متفاوت برای آبگیری انواع لیمو در ابعاد متفاوت با ظرف شفاف و مدرج  
اطلاعات بیشتر
HB6947CC چاقو تیز کن
دستگیره نرم برای کنترل آسانتر با دو تیغه متفاوت برای تیز کردن بهتر  
اطلاعات بیشتر
HB6977CC قالب یخ توپی سیلیکونی
قالب یخ کروی شکل برای استفاده متفاوت در مهمانی ها, تهیه شده از جنس سیلیکون استاندارد  
اطلاعات بیشتر
HB6974CC قیچی چند کاره آشپزخانه
قیچی چند کاره با دسته ارگونومیک بسیار نرم و مناسب با ضخامت تیغه میلیمتر2.5  
اطلاعات بیشتر
HB6969CC قیچی چند تیغه با تیغه استیل
قیچی چند کاره با دسته ارگونومیک با بسیار نرم و مناسب 5تیغه برای خرد کردن سریع
اطلاعات بیشتر