لیست محصولات

فر توکار BL-BF-107
نوع : گازی_ برقی ظرفیت :58 لیتر دارای نمای استیل دارای درب فر دوجداره دارای مانیتور لمسی قابلیت تنظیم زمان و دما بر
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-108
نوع : تمام برقی ظرفیت : 60 لیتر دارای درب فر ریلی دوجداره ( قابل شستشو ) دارای مانیتور لمسی قبلیت تنظیم زمان و دما برای
اطلاعات بیشتر
فرتوکار BL-BF-109
نوع:گازی - برقی ظرفیت : 58 لیتر دارای نمای شیشه رفلکس سکوریت دارای درب فر دو جداره دارای مانیتور لمسی قابلیت تنظیم زمان
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-123
نوع : تمام برقی ظرفیت : 60 لیتر دارای نمای شیشه رفلکس نقره ای دارای درب فر ریلی دو جداره قابل شستشو دارای مانیتور لمسی ق
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-520
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز دوال دو حالته ولوم باکالیت با نمای استیل سرشعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لع
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG_521
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز کنار ولوم باکالیت با نمای استیل سرشعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دا
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-410
جنس صفحه :شیشه سکوریت مشکی چهار شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ت
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-420
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی چهار شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-220
جنس صفحه :شیشه سکوریت مشکی دو شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترم
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-210
جنس صفحه: شیشه سکوریت مشکی دو شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترم
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-524
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز وسط تایمردار و شعله زمان دار ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح ایتالیایی
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-522
جنس صفحه : شیشه سفید پنج شعله پلوپز وسط ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-553
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-561
جنس صفحه:استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط استیل 304،18/10 ولوم استیل سرشعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارا
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-562
جنس صفحه: استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304، 18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-552
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304،18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-551
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304،18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-526
جنس صفحه : شیشه رفلکس نقره ای پنج شعله پلوپز وسط ولوم تمام استیل سر شعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای فندک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-550
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز کنار وارداتی ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله ساباف سپری چدنی با لعاب ترک د
اطلاعات بیشتر
اجاق صحفه BL-BG-651
جنس صفحه: استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط توکار بدون لبه استیل 304، 18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدن
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-652
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار توکار بدون لبه استیل 304، 18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چ
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-751
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سر شعله ساباف سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترم
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-752
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سر شعله ساباف سپری چدنی با لعاب ترک دارای تر
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-753
جنس صفحه: استنلس استیل  پنج شعله پلوپز وسط دارای تابه باهمزن برقی استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سرشعله طرح دوال ا
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BG-110
نوع: گازی_برقی ظرفیت : 58 لیتر دارای نمای بدنه سفید و شیشه مشکی دارای درب فردو جداره دارای تایمر 3 کلیده لمسی قابلیت تنظ
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-111
نوع : گازی_برقی ظرفیت : 58 لیتر دارای نمای استیل و شیشه مشکی دارای درب فر دو جداره دارای تایمر سه کلیده قابلیت تنظیم زما
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-112
نوع : گازی_ برقی ظرفیت : 58لیتر دارای نمای شیشه مشکی سکوریت دارای درب فر دوجداره دارای تایمر سه کلید قابلیت تنظیم زمان و
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-120
نوع : تمام برقی ظرفیت: 60 لیتر دارای نمای استیل و شیشه رفلکس دارای درب فر ریلی دو جداره ( قابل شستشو) دارای مانیتور لمسی
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-121
نوع: تمام برقی ظرفیت : 60 لیتر دارای نمای استیل دارای درب فر ریلی دو جداره ( قابل شستشو ) دارای سیستم مکانیکی قابلیت تنظ
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-110
نمای هود : شیشه موتور چهار دور K30  با پوشش فلزی برد چهار کلید لمسی با ریموت دارای لامپ  LED یک عدد فیلتر آلوم
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-120
نمای هود : شیشه مشکی سکوریت موتور چهاردور K30 با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا ( بو و حرار
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-121
نمای هود : شیشه مشکی سکوریت موتور چهاردور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا ( بو و حر
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-122
نمای هود ک شیشه سفید موتور چهاردور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا (بو و حرارت ) دو
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-123
نمای هود : شیشه مشکی سکوریت موتور چهاردور K30  با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت داری دو سنسور هوشمند مجزا ( بو و
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-124
نمای هود: شیشه مشکی سکوریت موتور چهاردور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا  ( بو
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-125
نمای هود : شیشه نقره ای موتور چهاردور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور مجزا ( بو و حرارت ) دو عد
اطلاعات بیشتر
هود bl-ho-130
نمای هود : شیشه مشکی محدب سکوریت موتور چهار دور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا (بو
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-131
نمای هود : شیشه مشکی محدب سکوریت موتور چهار دور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا ( ب
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-132
نمای هود : شیشه مشکی محدب سکوریت موتور چهار دور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا&nbs
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-133
نمای هود: شیشه مشکی محدب سکوریت موتور چهاردور توربو با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا ( بو
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-220
نمای هود: شیشه مشکی سکوریت موتور چهار دور توربو با پوشش فلزی دارای درب جک دار اتوماتیک برد چهار کلید با ریموت و نمایشگر
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-221
نمای هود : شیشه مشکی محدب سکوریت موتور چهار دور توربو با پوشش فلزی دارای درب جک دار اتوماتیک برد چهار کلید با ریموت و نم
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-20
نمای هود : استیل و شیشه موتور چهار دور توربو کم صدا با پوشش فلزی برد چهار کلید با ریموت دارای دو سنسور هوشمند مجزا ( بو
اطلاعات بیشتر
سینک BL-SI-101
جنس بدنه: استیل استنلس استیل تایوان 304، 18/10 جهت سینک راست و چپ زیر آب بزرگ ابعاد 17*50*122 دارای تکنولوژی فوم  P
اطلاعات بیشتر
سینک BL-SI-102
جنس بدنه : استیل استنلس استیل تایوان 304،18/10 جهت سینک راست و چپ زیر آب بزرگ ابعاد: 17*50*122  
اطلاعات بیشتر
سینک BL-SI-103
جنس بدنه : استیل استنلس استیل تایوان 304، 18/10 جهت سینک راست و چپ زیر آب بزرگ ابعاد : 17*50*120 دارای تکنولوژی فوم PU
اطلاعات بیشتر
سینک BL-SI-201
جنس بدنه: استیل استنلس استیل تایوان 304، 18/10 جهت سینک راست و چپ زیر آب بزرگ ابعاد: 17*50*120 دارای تکنولوژی فوم 
اطلاعات بیشتر
سینک BI-SI-250
جنس بدنه : استیل استنلس استیل تایوان 304،18/10 جهت سینک راست و چپ زیر آب بزرگ سرریز داخل لگن سینک دو تکه ابعاد: 22*50*12
اطلاعات بیشتر
سینک BL-SI-251
جنس بدنه: استیل استنلس استیل تایوان 304، 18/10 باکسی ( گن زیر کورین ) سر ریز داخل لگن ابعاد: 20*39*34 دارای تکنولوژی فوم
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر کمبی BL-RF2202
رنگ : سفید و نقره ای پنل  لمسی روی درب با گرید A عرض 66 فریزر پایین ،4 کشو یخچال فریزر کمبی 22 فوت نوفراست با محفظه
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر کمبی BL-RF2302L
یخچال فریزر کمبی23 فوت کاملا نو فراستtwin cooling با محفظه آبسرد کن عرض 70 فریزر پایین 4کشو پنل لمسی افقی روی درب،با گری
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر کمبی BL-RF2302HP
یخچال فریزرکمبی 23 فوت کاملا نو فراست  twin cooling هوم بار روی درب عرض 70 سانت فریزر پایین 4کشو پنل لمسی افقی روی
اطلاعات بیشتر
JA7654CC کفگیر
طراحی دید همراه با دستگیره سیلیکونی  
اطلاعات بیشتر
JA7607CC ملاقه سوپ
طراحی جدید با دستگیره سیلیکونی
اطلاعات بیشتر
کفگیر درزدار JA7669CC
طراحی جدید با دسته سیلیکونی
اطلاعات بیشتر
JA7647CC کتلت برگردان
طراحی جدید با دستگیره سیلیکونی
اطلاعات بیشتر
JA7676CC تخم مرغ زن
طراحی جدید با دستگیره سیلیکونی
اطلاعات بیشتر
SB0570AC زیر قابلمه ای
ساخته شده از سیلیکون با طراحی تو در تو برای اشغال کمتر فضا و در چهار سایز قابل استفاده برای ظروف با ابعاد مختلف دارای 4
اطلاعات بیشتر
HB4007BK صافی لبه قابلمه
ساخته شده به شکل نیم دایره همراه دو دستگیره در طرفین برای نگه داشتن آن بر روی قابلمه , کاسه و ماهی تابه برای جلوگیری از
اطلاعات بیشتر
HB5913CK ست انبر
طراحی مناسب جهت برداشتن راحت تر مواد در سه سایز پر کارکرد  
اطلاعات بیشتر
چاقوی سرآشپز استیلDH9901CK
استفاده ازدستگیره ارگونومیک و استیل ضد زنگ برای تیغه به ضخامت  1.5 میلیمتری  
اطلاعات بیشتر
FH9938IS ست چاقوی دو تایی
استفاده از دستگیره ارگونومیک و با استفاده از استیل ضد زنگ برای تیغه ضخامت 1.5میلیمتر در دو سایز  
اطلاعات بیشتر
HB6901CC ست ابزار آشپزخانه
پنج محصول پر کاربرد شامل پوست کن چرخشی , پیتزا بر, در بازکن, رنده سیر و رنده کوچک  
اطلاعات بیشتر
HB6555AC آب لیمو گیر
دو سری متفاوت برای آبگیری انواع لیمو در ابعاد متفاوت با ظرف شفاف و مدرج  
اطلاعات بیشتر
HB6947CC چاقو تیز کن
دستگیره نرم برای کنترل آسانتر با دو تیغه متفاوت برای تیز کردن بهتر  
اطلاعات بیشتر
HB6977CC قالب یخ توپی سیلیکونی
قالب یخ کروی شکل برای استفاده متفاوت در مهمانی ها, تهیه شده از جنس سیلیکون استاندارد  
اطلاعات بیشتر
HB6974CC قیچی چند کاره آشپزخانه
قیچی چند کاره با دسته ارگونومیک بسیار نرم و مناسب با ضخامت تیغه میلیمتر2.5  
اطلاعات بیشتر
HB6969CC قیچی چند تیغه با تیغه استیل
قیچی چند کاره با دسته ارگونومیک با بسیار نرم و مناسب 5تیغه برای خرد کردن سریع
اطلاعات بیشتر
بخاری برقی فن دار BL-HT-001
قدرت : 2000 وات رنگ بدنه : سفید دارای ترموستات تنظیم دما دارای فن جهت اثر بخشی گرما 3 درجه حرارت قابل تنظیم دارای سوئیچ
اطلاعات بیشتر
بخاری برقی فن دار BL-HT-002
بخاری برقی فن دار قدرت :2000 وات رنگ بدنه : مشکی دارای ترموستات تنظیم دما دارای فن جهت اثر بخشی گرما دارای 3 درجه حرارت
اطلاعات بیشتر
بخور سرد BL-AH-001
دارای مبدل سرامیکی دارای خروجی بخار 360 درجه دارای قابلیت تنظیم حجم بخار خروجی دارای قطع کن خودکار در صورت تمام شدن آب
اطلاعات بیشتر
خرد کن BL-CH-003
قدرت 330 وات ظرفیت 1.5 لیتر دارای دو سرعت دارای ظرف شیشه ای دارای سیستم ایمنی به همراه پایه ضد لغزش دارای سه تیغه استیل
اطلاعات بیشتر
خرد کن BL-CH-004
قدرت 330 وات ظرفیت 1.5 لیتر دارای دو سرعت متفاوت دارای ظرفیت شیشه ای دارای سیستم ایمنی  به همراه پایه ضد لغزش دارای
اطلاعات بیشتر
آب پرتقال گیری حرفه ای BL-CJ-004
قدرت : 160 وات جنس بدنه : استیل دارای فیلتر استیل ضد زنگ دارای دستگیره فلزی دارای سیستم ضد چکه دارای اجزائ جدا پذیر جهت
اطلاعات بیشتر
آب پرتقال گیری BL-CJ-006
قدرت :45 وات رنگ بدنه :استیل _ مشکی دارای سیستم ضد چکه دارای اجزائ جدا پذیر جهت شستشو آسان با قابلیت جدا شدن فیلتر دارای
اطلاعات بیشتر
قهوه ساز BL-CM-001
قدرت 450 وات ظرفیت 240 میلی لیتر دارای فیلتر قابل تعویض دارای فنجون چینی دارای کلید روشن و خاموش
اطلاعات بیشتر
قهوه ساز BL-CM-002
قدرت 450 وات ظرفیت 240 میلی لیتر دارای فیلتر قابل تعویض دارای فنجون چینی دارای کلید روشن و خاموش
اطلاعات بیشتر
قهوه ساز BL-CM-003
قدرت : 600 وات ظرفیت : 600 میلی لیتر ( 4_6 فنجون قهوه ) فیلتر قابل شستشو و جابجایی ظرف گرم کننده اتوماتیک
اطلاعات بیشتر
اسپرسوساز BL-CM-004
رنگ بدنه : استیل _مشکی اسپرسو ساز کاپوچینو ساز توانایی ایجاد کف شیر توانایی کار با فشار 3.5 بار دارای فیلتر استیل و نگهد
اطلاعات بیشتر
قهوه ساز BL-CM-005
قدرت : 450 وات ظرفیت : 240 میلی لیتر دو فنجان چینی دارای فیلتر قابل تعویض
اطلاعات بیشتر
قهوه ساز BL-CM-006
کیفیت: 240 میلی لیتر قدت : 450 وات دو فنجون فیلتر اضافی  
اطلاعات بیشتر
قهوه ساز BL-CM-007
ظرفیت : 240 میلی لیتر قدرت : 450 وات دارای دو فنجان فیلار قابل تعویض
اطلاعات بیشتر
قهوه ساز BL-CM-008
ظرفیت : 240 میلی لیتر قدرت : 450 وات دارای دو فنجان همراه فیلتر قابل تعویض
اطلاعات بیشتر
تخم مرغ پز BL-EG-003
ظرفیت : 1_6 عدد قدرت : 280وات درب شفاف محافظ حرارتی سینی تخم مرغ جدا شدنی ظرف اضافی برای تهیه تخم مرغ نیمرو یا املت
اطلاعات بیشتر
میوه خشک کن BL-FD-004
قدرت : 500 وات درجه حرارت برای خشک کردن : 35 تا 70 درجه چرخش 360 درجه خشک کننده انواع میوه  ترموستات قابل تنظیم تای
اطلاعات بیشتر
میوه خشک کن BL-FD-005
درجه حرارت خشک کننده : 35_70 چرخش 360 درجه لایه ها ترموستات قابل تنظیم تایمر قابل تنظیم :0_48 ساعت نمایشگر دیجیتال دارای
اطلاعات بیشتر
میوه خشک کن BL-FD-006
درجه حرارت خشک : 35_70 چرخش 360 درجه لایه ها ترموستات قابل تنظیم تایمر قابل تنظیم : 0_48 ساعت نمایشگر دیجیتال دارای 5 سی
اطلاعات بیشتر
سالاد ساز BL-FP-006
قدرت : 150 وات دارای سیستم حفاظتی برای تیغه ها قالب های جدا شدنی برای شستشو ی آسان  خرد کن پیجی شکل، رنده نازک، رند
اطلاعات بیشتر
آبمیوه گیری BL-FP-007
قدرت : 800 وات آبمیوه گیری 4 کاره:  آب میوه گیری،    مخلوط کن ، آسیاب خشک ، چرخ گوشت لوله ورودی به اندازه
اطلاعات بیشتر
آبمیوه گیری BL-FP-008
قدرت : 800 وات چهار کار متفاوت در یک دستگاه : خرد کن ، آسیاب خشک، چرخ گوشت، آبمیوه گیری همراه با دستگیره استیل برای نگهد
اطلاعات بیشتر
آبمیوه گیری 4 کاره BL-FP-010
قدرت : 800 وات آبمیوه گیری، مخلوط کن،خرد کن فیلتر استیل ضد زنگ سیستم کنترل دما در موتور 4 درجه سرعت متفاوت با نمایشگرLCD
اطلاعات بیشتر
آبمیوه گیری 4 کاره BL-FP-011
 قدرت : 800 وات آبمیوه گیری، مخلوط کن،خرد کن فیلتر استیل ضد زنگ سیستم کنترل دما در موتور 4 درجه سرعت متفاوت با کلید
اطلاعات بیشتر
آبمیوه گیری 4 کاره BL-FP-012
قدرت : 800 وات چهار کاره متفاوت در یک دستگاه : آبمیوه گیری، مخلوط کن، خرد کن فیلتر استیل ضد زنگ سیستم کنترل دما در موتور
اطلاعات بیشتر
مخلوط کن حرفه ای BL-FP-013
قدرت: 600 وات ظرفیت: 1.5 لیتر قابلیت تنظیم سرعت و عملکرد  تیغه استیل ضد زنگ
اطلاعات بیشتر
مخلوط کن BL-FP-014
قدرت: 500 وات ظرفیت : 1 لیتر ظرف شیشه ای لامپ LED 2 سرعت توربو با عملکرد متفاوت 6 تیغه بسیار تیز
اطلاعات بیشتر
آسیاب برقی BL-GR-001
قدرت : 150 وات ولتاژ: 220 ولت ظرفیت : 50 گرم همراه باقفل برای امنیت دستگاه بدنه استیل ضد زنگ
اطلاعات بیشتر
آسیاب برقی BL-GR-002
قدرت : 150 وات ولتاژ: 220 ولت ظرفیت : 50 گرم قفل برای امنیت بدنه استیل ضد زنگ
اطلاعات بیشتر
آسیاب برقی BL-GR-003
قدرت : 150 وات ظرفیت : 50 گرم قفل امنیتی درپوش شفاف دکمه کنترل  دارای تیغه استیل ضد زنگ
اطلاعات بیشتر
آسیاب برقی BL-GR-004
قدرت : 150 وات ظرفیت : 50 گرم قفل ایمنی درپوش شفاف استیل ضد زنگ
اطلاعات بیشتر
آسیاب برقی BL-GR-005
قدرت : 150 وات ظرفیت : 50 گرم قفل امنیتی درپوش شفاف تیغه استیل ضد زنگ
اطلاعات بیشتر
سشوار BL-HD-004
قدرت : 2200 وات 2 سرعت باد متفاوت 2 سطح گرمایش متفاوت دکمه باد خنک - فناوری تورمالین سرامیکی یونی دارای سه قطعه همراه شا
اطلاعات بیشتر
آبمیوه گیری BL-JC-003
قدرت : 800 وات ولتاژ: 220 ولت سیستم ضد لکه لامپ LED ورودی بزرگ برای میوه کامل سیستم کنترل گرما دارای قسمت های جداشدنی بر
اطلاعات بیشتر
آبمیوه گیری BL-JC-004
قدرت : 400 وات ولتاژ: 220 ولت ضد لک استیل ضد زنگ دو سرعت متفاوت ورودی به اندازه میوه کامل دارای قسمت های جدا شدنی قابل ش
اطلاعات بیشتر
چاقو تیز کن BL-KS-001
دارای دو درجه تیزی متفاوت یک تیغه مجزای اضافه پایه ضد لغزش
اطلاعات بیشتر
کتری قوری BL-KT-004
کتری با ظرفیت 6 لیتر ( ترکیه ) عایق گرمایشی مناسب طراحی منحصر به فرد کتری از جنس نیکل کروم 10_18
اطلاعات بیشتر
چرخ گوشت BL-MG-005
ولتاژ : 220 ولت سیستم اتوماتیک برعکس تیغه های برنده مادام العمر ظرفیت نگهدارنده بزرگ لامپ LED کنترل دیجیتال
اطلاعات بیشتر
چرخ گوشت BL-MG-006
ولتاژ : 220_230 ولتاژ سیستم اتوماتیک برعکس تیغه های برنده مادام العمر ظرفیت نگهدارنده بزرگ لامپ LED کنترل دیجیتال  
اطلاعات بیشتر
چرخ گوشت BL-MG-007
قدرت : 3000 وات سوئیچ معکوس - محافظ اضافه بار - تیغه برش فولاد ضد زنگ با طول عمر بالا - خرد کن فلزی با ظرفیت زیاد - کنتر
اطلاعات بیشتر
چرخ گوشت BL-MG-008
قدرت : 3000 وات - سوئیچ معکوس - محافظ اضافه بار ایمنی - بدنه کروم - تیغه برش فولاد ضد زنگ با طول عمر - هلی کوپتر فلزی با
اطلاعات بیشتر
فر و تستر BL-OV-009
- ظرفیت: 22L - 100-250 دما قابل تنظیم - 6 مرحله انتخاب گرمایشی - تایمر 60 دقیقه ای با زنگ - 4 قطعه عنصر گرمایشی S.S با ر
اطلاعات بیشتر
سرویس قابلمه 10 پارچه BL-PCH-002
- پوشش نچسب داخل - درب شیشه ای با دستگیره S / S - 3 قابلمه - 1 ظرف خوراک پزی - 2همراه با ابزار آشپزخانه
اطلاعات بیشتر
سرویس قابلمه 9 پارچه BL-PCH-003
- پوشش سرامیکی در داخل - درب شیشه ای با دستگیره S / S - 3 قابلمه - 1 ظرف خوراک پزی - 1 ماهیتابه 
اطلاعات بیشتر
سرویس 18 پارچه قابلمه BL-PCH-004
پوشش سرامیکی در داخل - درب شیشه ای با دستگیره S / S - 3 قابلمه - 1 ماهیتابه - 1 ظرف خوراک پزی - 1 تابه دوتایی - 7 قطعه ا
اطلاعات بیشتر
پلوپز BL-RC-002
ظرفیت : 5 لیتر قدرت : 860 وات فرکانس 230 ولتاژ درجه پخت : از 35 درجه سانتیگراد تا 180 درجه سانتیگراد زمانبندی پخت : از 1
اطلاعات بیشتر
همزن دستی BL-SB-001
قدرت : 400 وات ولتاژ : 220 ولت تیغه استیل ضد زنگ با 2  سطح سرعت متفاوت مخزن شیشه ای 400 میلی
اطلاعات بیشتر
همزن دستی BL-SB-002
قدرت : 400 وات ولتاژ : 220 ولت تیغه استیل ضد زنگ با دو سرعت مجزا مخزن شیشه ای با ظرفیت 400 میلی لیتر
اطلاعات بیشتر
همزن برقی BL-SB-004
قدرت : 300 وات ولتاژ :230 ولت  دستگیره استیل ضد زنگ دارای قابلیت تغییر سرعت  
اطلاعات بیشتر
همزن برقی BL-SB-007
قدرت : 300 وات ولتاژ : 220 _320 ولت دارای قابلیت تنظیم قدرت عملکرد توربو دارای کاسه ی استیل ضد زنگ 305 لیتری همراه با هم
اطلاعات بیشتر
همزن برقی BL-SB-008
قدرت : 300 وات ولتاژ : 220_230 ولت دارای قابلیت تنظیم سرعت با عملکرد توربو کاسه استیل ضد زنگ 305 لیتری دارای تیغه ی مخصو
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده استیل BL-SF-005
ولتاژ :220 ولت قدرت : 60 وات دارای 18 پره استیل ضدزنگ دارای قابلیت تغییر پره در 4 درجه متفاوت 3 سرعت متفاوت زمانبندی 4 س
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-006
قدرت : 220 ولت قدرت : 50 وات تیغه PP 5 قدرته قابلیت چرخش دارای 3 سرعت باد متفاوت قابلیت زمانبندی 4 ساعته  قابلیت ان
اطلاعات بیشتر
اتو بخار BL-SI-010
قدرت : 2600 وات ولتاژ : 220 ولت صفحه سرامیکی اتو خشک بخار و سیستم فشار بخار تمیز کننده خودکار  
اطلاعات بیشتر
اتو بخار BL-SI-011
قدرت : 2400 وات ولتاژ : 220 ولت صفحه سرامیکی اتو خشک بخار و سیستم فشار بخار تمیز کننده خودکار
اطلاعات بیشتر
اتو بخار BL-SI-012
قدرت: 2800 وات ولتاژ: 220 ولت تخته سرامیکی دو رو اتو خشک سیستم شستشو خودکار سیستم ضد چکه سیستم خاموش کننده 3 مرحله ای
اطلاعات بیشتر
اتو مسافرتی BL-SI-013
قدرت : 800 وات ولتاژ : 110/ 220 ولت ولتاژ قابل تنظیم دارای لایه سرامیکی دارای حالت بخار
اطلاعات بیشتر
اتو مسافرتی BL-SI-014
قدرت : 1000 وات ولتاژ : 110 /220 ولت ولتاژ قابل تنظیم لایه سرامیک مخزن آب 40 میلی لیتری قابلیت اتو بخار عمودی حالت های خ
اطلاعات بیشتر
ساندویچ ساز BL-SM-003
قدرت : 1200 _1400 وات سیستم کنترل دما دارای صفحه های جدا شدنی قابل شستشو قابل استفاده در هر دو دمای 105 و 180 درجه دارای
اطلاعات بیشتر
ساندویچ ساز BL-SM-007
قدرت : 1200 _1400 وات سیستم کنترل دما دارای صفحه های جدا شدنی قابل شستشو قابل استفاده در هر دو دمای 105 و 180 درجه دارای
اطلاعات بیشتر
ساندویچ ساز BL_SM_008
قدرت: 1200_1400 وات قدرت تنظیم دما دارای صفحه های جداشدنی و قابل شستشو آسان توانایی پخت در هردو دمای 105 و 180 درجه دارا
اطلاعات بیشتر
چایی ساز BL_TM_007
قدرت : 1850_2200 وات ولتاژ :220 ولت ظرفیت : 2.5 لیتر قوری تمام شیشه و به همراه کتری دارای عملکرد گرم نگهدارنده دارای اتص
اطلاعات بیشتر
چای ساز BL_TM_008
قدرت : 1850_2200 وات ولتاژ :220 ولت ظرفیت : 2.5 لیتر قوری تمام شیشه و به همراه کتری دارای عملکرد گرم نگهدارنده دارای اتص
اطلاعات بیشتر
جارو برقی BL_VC_001
فوق العاده بی صدا در حالت کم قدرت : 55 دسی بل در حالت پر قدرت : 64 سی بل قدرت: 2000 وات  سایز کیسه مخزن : 3.5 لیتر
اطلاعات بیشتر
جارو برقی BL_VC_002
فوق العاده بی صدا در حالت کم قدرت : 55 دسی بل در حالت پر مصرف : 64 دسی بل قدرت : 2000 وات ولتاژ : 220 ولت حجم کارت قدرت
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر کمبی عرض 65 فریزر پایین BL_RC_501
رنگ بدنه: سفید_ چرمی_ نقره ای رده مصرف انرژی کلاس A مجهز به تکنولوژی سرمایش دوگانه مجهز به سیستم کنترل هوشمند دیجیتال مج
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر دوقلو یخ ساز اتوماتیک ( موتور اینورتر ) BL_RC_201i/202i
رده مصرف انرژی +A مجهز به کمپرسور اینورتر ( INVERTER COMPRESSOR ) مجهز به تکنولوژی سرمایش دوگانه  مجهز به سیستم کنت
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر دوقلو آبریزدار ( موتور اینورتر ) BL_RC_103i/104i
رده مصرف انرژی +A یخچال و فریزر بدون برفک ( NOFROST ) مجهز به تکنولوژی سرمایش دوگانه  مجهز به سیستم کنترل هوشمند دی
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر کمبی عرض 65 فریزر پایین BL_RF_502 W
ابعاد: 201*65*72 رنگ بدنه: سفید _ چرمی _ نقره ای  رده مصرف انرژی کلاس A مجهز به تکنولوژی سرمایش دوگانه مجهز به سیس
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر کمبی عرض 65 فریزر پایین (موتور اینورتر) BL_RF_503
ابعاد : x 70 x 65 x 201 رنگ بدنه : سفید - چرمی - نقره ای  رده مصرف انرژی کلاس +A مجهز به کمپرسور اینورتر  (INV
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر کمبی عرض 86 فریزر بالا BL_RC_701
ابعاد : x 69 x 86 x 186سانتیمتر رنگ بدنه : سفید - چرمی - نقره ای  رده مصرف انرژی کلاس  A مجهز به تکنولوژی سرما
اطلاعات بیشتر
اجاق گاز تک فر تخت BL_GC_151
• پنج شعله، تک فر تخت تمام ترموکوبل با فندک سرخود • دارای فر با سیستم گریل و فن کانوکشن • دارای صفحه کنتر
اطلاعات بیشتر
اجاق گاز تک فر تخت BL_GC_152
ابعاد : 88*90*58 (cm) رنگ بندی : تمام استیل-سفید رویه استیل  • پنج شعله، تک فر تخت تمام ترموکوبل با فندک سرخود
اطلاعات بیشتر
اجاق گاز تک فر تخت BL_GC_310
ابعاد : 88*90*58 (cm) رنگ بندی : تمام استیل-سفید رویه استیل  • پنج شعله، تک فر تخت تمام ترموکوبل با فندک سرخود
اطلاعات بیشتر
اجاق گاز تک فر محدب BL-GC-320
ابعاد : 88*90*66 (cm) رنگ بندی : تمام استیل-سفید رویه استیل  • پنج شعله، تک فر محدب تمام ترموکوبل با فندک سرخ
اطلاعات بیشتر
اجاق گاز تک فر محدب BL-GC-322
ابعاد : 88*90*66 (cm) رنگ بندی : تمام استیل-سفید رویه استیل   پنج شعله، دو فر محدب تمام ترموکوبل با فندک سر
اطلاعات بیشتر
اجاق گاز تک فر تخت BL-GC-330
ابعاد : 88*90*58 (cm) رنگ بندی : تمام استیل-سفید رویه استیل  پنج شعله، تک فر تخت تمام ترموکوبل با فندک سرخود دا
اطلاعات بیشتر
اجاق گاز تک فر تخت-طرح آمریکایی BL-GC-420
ابعاد : 88*90*58 (cm) رنگ بندی : تمام استیل-سفید رویه استیل     پنج شعله، تک فر تخت تمام ترموکوبل با
اطلاعات بیشتر
اجاق گاز دو فر تخت-طرح آمریکایی BL-GC-422
ابعاد : 88*90*58 (cm) رنگ بندی : تمام استیل-سفید رویه استیل    پنج شعله، دو فر تخت تمام ترموکوبل با فندک سر
اطلاعات بیشتر
آبسرد کن دو منظوره BL-WD-3101
ابعاد : 31*33*110 (cm) رنگ بندی : نقره ای-مشکی    دارای خروجی های آب سرد و گرم  دارای منبع آب گرم ال
اطلاعات بیشتر
آبسرد کن دو منظوره BL-WD-3101s
ابعاد : 31*33*110 (cm) رنگ بندی : نقره ای-مشکی  دارای خروجی های آب سرد و گرم  دارای منبع آب گرم المنتی 500
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی اتوماتیک 8.5 کیلویی BL-WM-9012
ابعاد: 85*58*60 رنگ بدنه: سفید _ نقره ای  دارای گرید انرژی A+++ تولید کارخانه ویرپول مجهزبه سیستم اینورتر دار
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی 7 نفره BL-WM-12710
ابعاد : 85*60*60 (cm) رنگ بندی : سفید-تیتانیوم     دارای گرید انرژی ++A  دارای موتور پرقدرت بدو
اطلاعات بیشتر
گاز هفت شعله چهار فر BL-GC-311
ابعاد:  110*70*88 سانتیمتر رنگ بدنه : تمام مشکی و مشکی سفید   هفت شعله، تمام ترموکوبل با فندک سرخود همراه
اطلاعات بیشتر
فرتوکار BL-BF-106
ظرفیت: 60 لیتر ابعاد: 59.5*57.5*59.5 نوع : گازی_برقی دارای نمای شیشه مشکی سکوریت 
اطلاعات بیشتر
پلوپز BL-RC-004
ظرفیت: 1.8 لیتری دارای ظرفیت پخت برای 6 نفر قابلیت پخت ته دیگ ترد درب شیشه ای به همراه دستگیره همراه اضافه بخارپز
اطلاعات بیشتر
پلوپز BL-RC-003
ظرفیت: 0.6 لیتر دارای قابلیت پخت برای 2 نفر  دارای قابلیت تهیه ته دیگ ترد درب شیشه ای دارای قابلمه نچسب دارای چراغ
اطلاعات بیشتر
پلوپز BL-RC-005
ظرفیت: 0.6 لیتر دارای قابلیت پخت برای 2 نفر  دارای قابلیت تهیه ته دیگ ترد درب شیشه ای دارای قابلمه نچسب دارا
اطلاعات بیشتر
پلوپز BL-RC-006
ظرفیت: 1.8 لیتر دارای قابلیت پخت برای 6 نفر  دارای قابلیت تهیه ته دیگ ترد درب شیشه ای دارای قابلمه نچسب دارا
اطلاعات بیشتر
مولتی گریل- ساندویچ ساز BL-SM-011
رنگ بدنه: سفید_ مشکی قدرت: 1400 وات  مجهزبه ترموستات سرامیکی دارای صفحات گریل و ساندویچ ساز ضدخش قابلیت آماده
اطلاعات بیشتر
سرویس 8 پارجه قابلمه BL-PCH-006
پوشش گرانیت در داخل درب شیشه ای با دستگیره S / S 3 پارچه قابلمه 1 پارچه قابلمه کوچک 1 عدد صافی  
اطلاعات بیشتر
سرویس 3 پارجه قابلمه BL-PCH-007
پوشش گرانیت در داخل درب شیشه ای با دستگیره S / S 1 پارچه قابلمه 1 پارچه 
اطلاعات بیشتر
توستر BL-T-003
 بدنه استیل ضد زنگ چند منظوره در زمان تست کردن هشدار  سیستم گرم کن مجدد
اطلاعات بیشتر
توستر BL-T-004
 بدنه استیل ضد زنگ چند منظوره در زمان تست کردن هشدار  سیستم گرم کن مجدد
اطلاعات بیشتر
سرخ کن بدون روغن BL-DF-006
سرخ کن بدون روغن  ظرفیت : 2.6 لیتر رنگ بدنه: مشکی قابلیت تنظیم دما دارای تایمر 30 دقیقه ای دارای قابلمه تفلون نچسب
اطلاعات بیشتر
سرخ کن بدون روغن BL-DF-007
سرخ کن بدون روغن  ظرفیت : 2.6 لیتر رنگ بدنه: سفید قابلیت تنظیم دما دارای تایمر 30 دقیقه ای دارای قابلمه تفلون نچسب
اطلاعات بیشتر
سرخ کن بدون روغن BL-DF-008
سرخ کن بدون روغن  ظرفیت : 2.6 لیتر رنگ بدنه: مشکی   قابلیت تنظیم دما دارای تایمر 30 دقیقه ای دارای قابلم
اطلاعات بیشتر
خرد کن حرفه ای BL-CH-005
قدرت: 300 وات  ظرفیت: 2 لیتر بدنه استیل دارای دو سرعت دارای ظرف شیشه ایدارای سیستم ایمنی به همراه پایه ضد لغز
اطلاعات بیشتر
آسیاب چند کاره BL-GR-006
ظرفیت بیشتر 4 تیغه استیل ضد زنگ درب قفل ایمنی استفاده آسان و تمیز آسیاب چند منظوره قهوه ، آجیل ، گوشت ، ادویه جات 
اطلاعات بیشتر
آسیاب چند کاره BL-GR-006
ظرفیت بیشتر 4 تیغه استیل ضد زنگ درب قفل ایمنی استفاده آسان و تمیز آسیاب چند منظوره قهوه ، آجیل ، گوشت ، ادویه جات
اطلاعات بیشتر
چرخ گوشت BL-MG-009
قدرتمند با سر و صدای کم نمایشگر ال ای دی اتصال دهنده فلزی جعبه نگهدارنده انواع تیغه سه تیغه برش S / S و یک تیغ
اطلاعات بیشتر
گوشت کوب برقی BL-SB-013
قدرت قابل تنظیم بالا 600W عملکرد توربو مخلوط کن خرد کننده + فنجان 0.7L  تیغه استیل ضد زنگ
اطلاعات بیشتر
گوشت کوب برقی BL-SB-014
قدرت قابل تنظیم بالا 600W عملکرد توربو هلی کوپتر ، مخلوط کن + فنجان 0.7L تیغه های استیل ضد زنگ
اطلاعات بیشتر
گوشت کوب برقی BL-SB-015
قدرت قابل تنظیم بالا 600W عملکرد توربو هلی کوپتر ، مخلوط کن + فنجان 0.7L تیغه های استیل ضد زنگ
اطلاعات بیشتر
همزن برقی BL-SB-011
فرکانس: 50 هرتز محفظه استیل ضد زنگ میکسر قابل تنظیم 
اطلاعات بیشتر
همزن برقی BL-SB-012
فرکانس: 50 هرتز مخزن استیل ضد زنگ میکسر قابل تنظیم 
اطلاعات بیشتر
میوه خشک کن BL-FD-006
دمای خشک کردن: 35-70 360 صفحه چرخشی ترموستات قابل تنظیم تایمر قابل تنظیم: 0-48 ساعت نمایشگر دیجیتال 5 سینی جداشونده برای
اطلاعات بیشتر
پنکه رومیزی BL-SF-007
دارای پره های 12 اینچی 4 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت چرخش نوسانی قابلیت نصب و جداسازی آسان دارای پایه گرد ثاب
اطلاعات بیشتر
پنکه رومیزی BL-SF-008
دارای پره های 12 اینچی 4 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت چرخش نوسانی قابلیت نصب و جداسازی آسان دارای پایه گرد ثاب
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-009
پنکه ایستاده 18 اینچی کروم 5 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه سیستم
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-010
پنکه ایستاده 18 اینچی کروم 5 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه س
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-011
پنکه ایستاده 16 اینچی کروم 5 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه سیستم
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-012
پنکه ایستاده 18 اینچی کروم 5 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه س
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-013
پنکه ایستاده 16 اینچی کروم 5 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه س
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-014
پنکه ایستاده 16 اینچی کروم 7 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه سیستم
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-015
پنکه ایستاده 16 اینچی کروم 7 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه سیستم
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-016
پنکه ایستاده 16 اینچی کروم 7 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه سیستم
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-017
پنکه ایستاده 16 اینچی کروم 7 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه سیستم
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-015
پنکه ایستاده 16 اینچی کروم 7 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه س
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-019
پنکه ایستاده 16 اینچی کروم 7 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه سیستم
اطلاعات بیشتر
پنکه ایستاده BL-SF-020
پنکه ایستاده 16 اینچی کروم 5 تیغه استیل ضد زنگ قدرتمند دارای قابلیت تنظیم  سرعت با 3 درجه متفاوت مجهربه س
اطلاعات بیشتر
جارو شارژی BL-VC-005
رنگ بدنه : نوک مدادی ولتاژ باطری: 14.4 ولت  قابلیت استفاده در دو حالت دستی و ایستاده دارای باطری با ظرفیت 1800
اطلاعات بیشتر
جارو برقی BL-VC-008
قدرت : 1800W فوق العاده بی صدا دارای یک کیسه پارچه ای طول کارت پاور: 5 متر اندازه کیسه زباله گیر: 3.5L 1 کیسه  کاغذ
اطلاعات بیشتر
جارو برقی BL-VC-009
قدرت : 1800W فوق العاده بی صدا دارای یک کیسه پارچه ای طول کارت پاور: 5 متر اندازه کیسه زباله گیر: 3.5L 1 کیسه  کاغذ
اطلاعات بیشتر
جارو شارژی BL-VC-010
ولتاژ: 220 ولت باتری: 1800 میلی آمپر ساعت Ni-Mh زمان شارژ: 12 ساعت با کیسه پارچه ای با ابزار شکاف و برس 2 در 1 دستی و جا
اطلاعات بیشتر
جارو شارژی BL-VC-011
رنگ بدنه: نوک مدادی قدرت: 2000 وات   قابلیت تنظیم دیجتال قدرت مکش دارای کیسه قابل شستشو به همراه 3 پاکت اضافه دار
اطلاعات بیشتر
جارو شارژی BL-VC-014
قدرت وکیوم بالای 100 وات تمیز کردن مرطوب و خشک باتری 14.4 ولت / 1500 میلی آمپر ساعت دارای 3 قطعه لوازم جانبی: ابزار
اطلاعات بیشتر
جارو برقی BL-VC-015
توان: 2400W کنترل کننده دیجیتال قدرت قابل تنظیم بالا 360 شلنگ دوار طول سیم برق: 7 متر سیستم سیم پیچ سیم خودکار فیلتر HEP
اطلاعات بیشتر
جارو برقی BL-VC-015
توان: 2400 W کنترل کننده دیجیتال قدرت قابل تنظیم بالا 360 شلنگ دوار طول سیم برق: 7 متر سیستم سیم پیچ سیم خودکار فیلتر HE
اطلاعات بیشتر
جارو برقی BL-VC-016
توان: 2400 w قدرت قابل تنظیم بالا  شلنگ دوار360 طول سیم برق: 7 متر سیستم سیم پیچ سیم خودکار فیلتر HEPA قابل
اطلاعات بیشتر
جارو برقی BL-VC-020
توان: 2200 w طول سیم برق: 5 متر سیستم سیم پیچ سیم خودکار فیلتر HEPA قابل شستشو + 1 اضافی لوله تلسکوپی آلومینیومی کیسه پا
اطلاعات بیشتر
اسپرسو و کاپوچینو ساز حرفه ای BL-CM-010
ظرفیت: 1.2 لیتر مجهز به پمپ ایتالیایی توانایی کار با فشار 15 بار اسپرسوساز کاپوچینوساز دارای فیلتر استیل دارای سیستم قط
اطلاعات بیشتر
اسپرسو و کاپوچینو ساز حرفه ای BL-CM-011
ظرفیت: 1.6 لیتر مجهز به پمپ ایتالیایی توانایی کار با فشار 15 بار اسپرسوساز کاپوچینوساز دارای فیلتر استیل مجهز به
اطلاعات بیشتر
جارو برقی BL-VC-2040
رنگ بدنه: مشکی_ طوسی_قرمز   دارای موتور قدرتمند صنعتی  شعاع عملکرد 11 متر برای سیم دارای ظرفیت 21 لیتر قابلی
اطلاعات بیشتر