لیست محصولات

فر توکار BL-BF-107
نوع : گازی_ برقی ظرفیت :58 لیتر دارای نمای استیل دارای درب فر دوجداره دارای مانیتور لمسی قابلیت تنظیم زمان و دما بر
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-108
نوع : تمام برقی ظرفیت : 60 لیتر دارای درب فر ریلی دوجداره ( قابل شستشو ) دارای مانیتور لمسی قبلیت تنظیم زمان و دما برای
اطلاعات بیشتر
فرتوکار BL-BF-109
نوع:گازی - برقی ظرفیت : 58 لیتر دارای نمای شیشه رفلکس سکوریت دارای درب فر دو جداره دارای مانیتور لمسی قابلیت تنظیم زمان
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-123
نوع : تمام برقی ظرفیت : 60 لیتر دارای نمای شیشه رفلکس نقره ای دارای درب فر ریلی دو جداره قابل شستشو دارای مانیتور لمسی ق
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-520
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز دوال دو حالته ولوم باکالیت با نمای استیل سرشعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لع
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG_521
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز کنار ولوم باکالیت با نمای استیل سرشعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دا
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-410
جنس صفحه :شیشه سکوریت مشکی چهار شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ت
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-420
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی چهار شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-220
جنس صفحه :شیشه سکوریت مشکی دو شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترم
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-210
جنس صفحه: شیشه سکوریت مشکی دو شعله ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترم
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-524
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز وسط تایمردار و شعله زمان دار ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح ایتالیایی
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-522
جنس صفحه : شیشه سفید پنج شعله پلوپز وسط ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-553
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-561
جنس صفحه:استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط استیل 304،18/10 ولوم استیل سرشعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارا
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-562
جنس صفحه: استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304، 18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-552
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304،18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-551
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304،18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-526
جنس صفحه : شیشه رفلکس نقره ای پنج شعله پلوپز وسط ولوم تمام استیل سر شعله طرح ایتالیایی سپری چدنی با لعاب ترک دارای فندک
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-550
جنس صفحه : شیشه سکوریت مشکی پنج شعله پلوپز کنار وارداتی ولوم باکالیت با نمای استیل سر شعله ساباف سپری چدنی با لعاب ترک د
اطلاعات بیشتر
اجاق صحفه BL-BG-651
جنس صفحه: استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط توکار بدون لبه استیل 304، 18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چدن
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-652
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار توکار بدون لبه استیل 304، 18/10 ولوم استیل سر شعله طرح دوال ایتالیایی سپری چ
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-751
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز وسط استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سر شعله ساباف سپری چدنی با لعاب ترک دارای ترم
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-752
جنس صفحه : استنلس استیل پنج شعله پلوپز کنار استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سر شعله ساباف سپری چدنی با لعاب ترک دارای تر
اطلاعات بیشتر
اجاق صفحه BL-BG-753
جنس صفحه: استنلس استیل  پنج شعله پلوپز وسط دارای تابه باهمزن برقی استیل 304،18/10 ولوم تمام استیل سرشعله طرح دوال ا
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BG-110
نوع: گازی_برقی ظرفیت : 58 لیتر دارای نمای بدنه سفید و شیشه مشکی دارای درب فردو جداره دارای تایمر 3 کلیده لمسی قابلیت تنظ
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-111
نوع : گازی_برقی ظرفیت : 58 لیتر دارای نمای استیل و شیشه مشکی دارای درب فر دو جداره دارای تایمر سه کلیده قابلیت تنظیم زما
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-112
نوع : گازی_ برقی ظرفیت : 58لیتر دارای نمای شیشه مشکی سکوریت دارای درب فر دوجداره دارای تایمر سه کلید قابلیت تنظیم زمان و
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-120
نوع : تمام برقی ظرفیت: 60 لیتر دارای نمای استیل و شیشه رفلکس دارای درب فر ریلی دو جداره ( قابل شستشو) دارای مانیتور لمسی
اطلاعات بیشتر
فر توکار BL-BF-121
نوع: تمام برقی ظرفیت : 60 لیتر دارای نمای استیل دارای درب فر ریلی دو جداره ( قابل شستشو ) دارای سیستم مکانیکی قابلیت تنظ
اطلاعات بیشتر
هود BL-HO-110
نمای هود : شیشه موتور چهار دور K30  با پوشش فلزی برد چهار کلید لمسی با ریموت دارای لامپ  LED یک عدد فیلتر آلوم
اطلاعات بیشتر